Students
149
Level
Beg.
Comments
0
Language
Tr
Share
About Trainer
Cihan Özhan
Thinker
Research and Development Engineer
Course Students
Course Keywords

Oracle Temel SQL Programlama

...
Course Lessons
Chapter 1: Veri Görüntüleme
1 SQL Nedir?
2 SQL Komutları
3 HR Şema Anlatımı
4 DESC - DESCRIBE - 1
5 DESC - DESCRIBE - 2
6 Temel SQL SELECT Statement
7 SELECT ile Kapsam Sınırlama
8 Column Alias - Sütun Takma Isim Kullanma
9 Column Alias ve Türetilmiş Sütunlar
10 SQL DUAL - 1
11 SQL DUAL - 2
12 WHERE - 1
13 WHERE - 2
14 ASC - DESC
15 ORDER BY - 1
16 ORDER BY - 2
17 SELECT ile NULL Olan ve NULL Olmayan Kayıtların Seçilmesi
18 AND - OR - NOT
19 IN - NOT IN - 1
20 IN - NOT IN - 2
21 DISTINCT - 1
22 DISTINCT - 2
23 NULL - NOT NULL
24 LIKE
25 LIKE - Joker Karakterler
26 UNION
27 UNION ALL
28 BETWEEN AND - 0
29 BETWEEN ... AND - 1
30 BETWEEN ... AND - 2
31 BETWEEN ... AND & NOT BETWEEN ... AND
32 Aritmetik İfadeler ve Aritmetik İşlemlerinde Null Değer Kullanımı
33 Temel SELECT İşlemleri
34 TOP-N Analizleri
Chapter 2: Veri Ekleme
1 INSERT ile Veri Ekleme
2 SELECT Sorgusu ile Veri Ekleme
3 Başka Tablodan Çekilen Veriyi Ekleme
4 INSERT ALL ve INSERT FIRST
5 INSERT RECORD
Chapter 3: Veri Güncelleme
1 UPDATE ile Veri Güncelleme
Chapter 4: Veri Silme
1 DELETE ile Veri Silme
Chapter 5: JOIN Kullanımı
1 EquiJoin
2 NonEquiJoin
3 Cross Join
4 JOIN ON
5 USING Clause
6 Left Outer Join
7 Right Outer Join
Chapter 6: Operatörler
1 Birleştirme Operatörü
2 Aritmetik Operatörler
3 Mantıksal Operatörler (AND - OR - NOT)
4 Karşılaştırma Operatörleri
5 INTERSECT Operatörü
6 MINUS Operatörü
Chapter 7: Alt Sorgular
1 Alt Sorgulara Giriş
2 Gelişmiş Alt Sorgular
3 Alt Sorgular ile Veri Güncelleme
4 Alt Sorgular ile Veri Silme
Chapter 8: Tablo İşlemleri
1 Tablodaki Bir Sütuna Açıklama Satırı Ekleme
2 Tablonun Adını Değiştirme
3 Tabloya Açıklama Satırı Ekleme
4 CREATE TABLE ile Tablo Oluşturma
5 Truncate Table ile Tablodaki Veriyi Sıfırlama
6 ALTER TABLE ile Tablo Yapısını Değiştirme
7 DROP TABLE ile Tabloyu Silme
8 GLOBAL TEMPORARY TABLE Kullanımı
Chapter 9: View'ler
1 View Kullanımı - 1
2 View Kullanımı - 2
3 View'ler İle İlgili Bilgi Alma
4 INLINE View Kullanımı
5 FUNCTION VIEW Kullanımı (Sessiz)
Chapter 10: Hazır Oracle SQL Fonksiyonları
1 DATE ve TIME Kullanımı - 1
2 DATE ve TIME Kullanımı - 2
3 INTERSECT Operatörü
4 UNIQUE - 1
5 UNIQUE - 2
6 ROWNUM
7 VERIFY
8 TRANSLATE
9 INITCAP
10 UPPER - LOWER
11 ROLLUP
12 CUBE
13 LENGTH - 1
14 LENGTH - 2
15 CHR - ASCII
16 CHR Fonksiyonu
17 CONCAT - 1
18 CONCAT - 2
19 RPAD
20 LPAD
21 LPAD - RPAD
22 RTRIM
23 LTRIM
24 REPLACE
25 SUBSTR
26 TO CHAR
27 TRIM - 1
28 TRIM - 2
29 NULLIF
30 NVL
31 NVL2
32 ABS
33 ACOS
34 ASIN
35 ATAN
36 CEIL
37 COALESCE
38 COS
39 COSH
40 FLOOR
41 MOD
42 TO NUMBER
43 TRUNC (RAKAM)
Course Comments

Free View : What does the course cover

Login to your Dijibil account

Login with social accounts

Login with your email

Register Dijibil

Forgot My Dijibil Password