Students
90
Level
Beg.
Comments
0
Language
Tr
Share
About Trainer
Çizgi Tagem
Course Students
Course Keywords

PHP ve MySQL


Course Lessons
Chapter 1: Bölüm 1
1 PHP Nedir ?
2 Neden PHP ?
3 Neler Gerekli ?
Chapter 2: Bölüm 2
1 Windows İçin Kurulum
2 Linux İçin Kurulum
3 Konfigürasyon
Chapter 3: Bölüm 3
1 İlks Sayfa, İlk Kod
2 HTML İçine Gömme
3 Merhaba Dünya
4 İşlem Sırası
5 Açıklama Satırları
Chapter 4: Bölüm 4
1 Değişkenler
2 Stringler
3 String Fonksiyonları
4 Sayılar
5 Float Sayılar
6 Diziler
7 Dizi Fonksiyonları
8 Boolean
9 Veri Türünü Değiştirme ve Öğrenme
10 Sabitler
Chapter 5: Bölüm 5
1 if Koşulu
2 else ve elseif
3 Switch
Chapter 6: Bölüm 6
1 While Döngüsü
2 For Döngüsü
3 Foreach Döngüsü
4 Continue
5 Break
6 Dizi İşaretçileri
Chapter 7: Bölüm 7
1 Fonksiyonlar
2 Fonksiyonları Kullanma
3 Fonksiyondan Değer Döndürme
4 Globaller
5 Fonksiyon İçin Varsayılan Değer
Chapter 8: Bölüm 8
1 Sorun Giderme ve Hata Ayıklama
Chapter 9: Bölüm 9
1 Linkler
2 Link Değerlerini GET ile Alma
3 Urlencode ve Urldecode
4 Formlar
5 Htmlencode
6 Çerezler
7 Session
8 Başlıklar ve Sayfa Yönlendirme
9 include ve require Fonksiyonları
Chapter 10: Bölüm 10
1 MySQL'e Giriş
2 SELECT
3 Insert
4 Update
5 PhpMyAdmin
6 Php ve MySQL Bağlantısı
Chapter 11: Bölüm 11
1 Planlama
2 CMS için Veritabanı Oluşturma
3 İlişkisel Veritabanı
4 Çalışma Alanını Ayarlama
5 Yönetim Sayfası
6 İçerik Sayfası
7 Veritabanı Kullanma ve Menü Oluşturma
8 Menü Alt Öğelerini Oluşturma
9 Fonksiyon Oluşturma
10 Menü Bağlantılarını Oluşturma
11 Menüden Gelen Veriyi İşleme
12 Menüyü Düzenleme
Chapter 12: Bölüm 12
1 id'ye Göre Konu Bulma
2 id'ye Göre Sayfa Bulma
3 Menüye Öğe Ekleme
4 Yeni Konu Eklemek için Form Oluşturma
5 Konu Kaydetme Sayfasını Oluşturma
6 SQL Injection
7 Form Doğrulama
8 Konu Düzenle Sayfasının Oluşturulması
9 Konu Bilgilerini Form Nesnelerine Atama
10 Update Sorgusu Oluşturma
11 Update Sorgusunu Kontrol Etme
12 Konu Silme
13 Sayfalar Üzerinde CRUD İşlemleri
Chapter 13: Bölüm 13
1 index.php Sayfasını Oluşturma
2 Konu ve Sayfaların Görüntülenmesi
Chapter 14: Bölüm 14
1 Yönetici Ekleme
2 Yönetici Girişi
Course Comments

Free View : What does the course cover

Login to your Dijibil account

Login with social accounts

Login with your email

Register Dijibil

Forgot My Dijibil Password